Contributie Aangesloten Lid

Helaas is uw lidmaatschap verlopen, en dient u opnieuw contributie te betalen.

Maak €75,- over op rekening NL09 INGB 0007 0380 81 onder vermelding Contributie NVX [jaartlal].