Hoe word ik lid?

De NVX is een vereniging met actieve leden, aangesloten leden en bijzondere leden.
Voor iedere vorm van lidmaatschap gelden andere voorwaarden.

Actieve leden zijn minstens 5 jaar op hoog niveau werkzaam als visual effects professional en willen zich actief inzetten voor de vereniging en het vakgebied, en mogen de afkorting NVX achter hun naam voeren.

Aangesloten leden zijn minder lang werkzaam als visual effects professional of werken in nauw aanverwante vakgebieden zoals postproductie of beeldmontage.

Bijzondere leden worden aangewezen door het bestuur en/of de algemene ledenvergadering. Dit biedt de vereniging de mogelijkheid om iemand bijvoorbeeld ‘lid van verdienste’ of ‘erelid’ te maken.

Alle leden onderschrijven de Erecode van de NVX.

Om actief lid te worden dient iemand aantoonbaar vijf jaar (60 maanden) actief te zijn als eindverantwoordelijk visual effects professional van ten minste 10 kwalitatief hoogwaardige film- en/of tv-producties en/of commercials. Het bestuur toetst de geldigheid van de credits en er wordt nagegaan of iemand er een professionele beroepsethiek op na houdt. Het bestuur heeft de bevoegdheid om mensen het lidmaatschap toe te kennen, zelfs als ze niet aan alle eisen voldoen. Actieve leden betalen een contributie van € 165,- per jaar en eenmalig € 50,- inschrijfgeld, hebben twee stemmen op de algemene ledenvergadering en mogen de afkorting ‘NVX’ achter hun naam voeren op credits en in cv’s.

Bij aanmeldingen voor het actief lidmaatschap moet worden meegestuurd:

 • Een motivatie van de aanmelder – waarom wil je lid worden van de NVX?
 • Een up-to-date curriculum vitae.
 • Naam, adres, telefoonnummer(s) en (bank-)rekeningnummer.
 • Een recente (pas)foto.
 • Relevante gegevens over de titels van producties op grond waarvan de aanmelder zich aanmeldt voor het actieve lidmaatschap (denk hierbij ook aan gewonnen prijzen, selecties voor internationale festivals, bezoek- en kijkcijfers, etc.).

Daarnaast is een gemotiveerde aanbeveling van twee actieve leden van de NVX vereist. Het bestuur behandelt de aanvragen, en gaat daarbij af op wat volgens de statuten vereist is, maar ook – in belangrijke mate – op de aanbevelingen van de voordragers. De ballotagecommissie (en de algemene ledenvergadering) kent niet iedereen, en niet ieders werk, en wil zich door de actieve leden daarover goed laten informeren.

Van leden die een collega voor het actieve lidmaatschap voordragen, vraagt het bestuur daarom selectief te zijn en om een persoonlijke motivatie voor de voordracht te geven.

Uit zo’n motivatie moet blijken:

 • Dat ze bekend zijn met de belangrijkste relevante producties op het cv van de aanvrager (noem dus titels).
 • Dat ze bekend zijn met iemands functioneren als professional en collega (ze kennen de persoon niet enkel van naam).
 • Dat ze overtuigd zijn van iemands interesse in het delen van kennis en ervaring (de persoon is bereid actief te zijn).
 • Waarom ze deze persoon willen voordragen.

Een eventueel positief besluit van het bestuur wordt vervolgens ter goedkeuring aan alle leden voorgelegd.

Aanmelden voor Actief Lidmaatschap
Stuur alle bovenstaande documenten naar info@vfxprofessionals.nl.

Om aangesloten lid te worden hoeft iemand niet aan de ervaringsvoorwaarde voor het actieve lidmaatschap te voldoen. Wel dient iemand te worden voorgedragen door twee actieve leden. Collega-vfx professionals of studenten die ooit wellicht actief lid willen worden, maar nog niet voldoen aan de voorwaarden, kunnen dus aangesloten lid worden. Maar ook bijvoorbeeld postproduction supervisors of film professionals uit andere vakgebieden die zich verbonden voelen met VFX kunnen zich aanmelden. Voor aangesloten leden biedt de vereniging een breed netwerk van serieuze professionals. Aangesloten leden betalen een contributie van € 90,- per jaar en eenmalig € 25,- inschrijfgeld, hebben op de algemene ledenvergadering een enkele stem, en mogen de afkorting ‘NVX’ niet achter hun naam voeren op credits en in cv’s.

Bij aanmeldingen voor het aangesloten lidmaatschap moet worden meegestuurd:

 • Een motivatie van de aanmelder – waarom wil je lid worden van de NVX?
 • Een up-to-date curriculum vitae.
 • Naam, adres, telefoonnummer(s) en (bank-)rekeningnummer.
 • Een recente (pas)foto.

Daarnaast is een korte aanbeveling van twee actieve leden van de NVX vereist.

Een eventueel positief besluit van het bestuur wordt vervolgens ter goedkeuring aan alle leden voorgelegd.

Aanmelden voor Aangesloten Lidmaatschap
Stuur alle bovenstaande documenten naar info@vfxprofessionals.nl.

Aangezien wij het belangrijk vinden dat de NVX toegankelijk is voor studenten, is er tijdens de Algemene Ledenvergadering besloten om studenten die een opleiding volgen op het gebied van VFX
(of aanverwante opleidingen) de volgende korting te geven op het aangesloten lidmaatschap;

• Geen eenmalige administratiekosten;
• Geen aanbeveling nodig bij aanmelding;
• Gereduceerde contributie van €25,- per studiejaar*;

Voordelen studenten-lidmaatschap

• Toegang tot masterclasses en events**;
• Toegang tot netwerkborrels;
• Geen aanbeveling nodig na studie bij voortzetting aangesloten lidmaatschap;

Aanmelden
Download onderstaand aanvraagformulier en stuur deze ingevuld naar info@vfxprofessionals.nl.

*Na afronding studie geldt de ‘normale’ contributie die van toepassing is op het aangesloten lidmaatschap.
**Onder voorbehoud van beschikbare plaatsen. Niet-studentleden krijgen altijd als eerste voorrang op zitplaatsen.