Gebruik NVX naam en logo

Het gebruik van de afkorting ‘NVX’ achter de namen van actieve leden, is aan de volgende voorwaarden gebonden:

  • De naam NVX wordt door de vereniging beschermd, en het gebruik ervan mag slechts plaatsvinden na toestemming van de vereniging;
  • Het gebruik van de afkorting NVX op screen credits, publiciteitsmaterialen en cv‘s (inbegrepen websites) is strikt voorbehouden aan actieve leden;
  • Aangesloten leden mogen de afkorting NVX niet gebruiken;
  • Bijzondere leden mogen de afkorting NVX niet gebruiken, tenzij het bestuur in specifieke gevallen anders beslist (bijvoorbeeld in het geval van ereleden die aan alle voor actieve leden vereiste kwalificaties voldoen);
  • Actieve leden mogen de afkorting NVX uitsluitend gebruiken bij credits als visual effects supervisor of visual effects producer waarbij ze een actieve, inhoudelijke en eindverantwoordelijke rol hebben gespeeld bij de realistaie van de visual effects in een productie.
  • De voorkeursvorm is een met een komma van de naam gescheiden vermelding, zonder puntjes en in kapitalen of ‘small caps’ (bijv. Voornaam Achternaam, NVX), maar wanneer het voor de vormgeving van de credits beter uitkomt hier vanaf te wijken, dan is dat toegestaan;
  • Het toevoegen van de afkorting NVX is niet toegestaan als een bedrijfsnaam onderdeel is van de credit (dus niet toegestaan is “Visual effects: VFXFacility XYZ | Voornaam Achternaam, NVX”).