Bedankt voor je registratie!

Je aanmelding wordt in behandeling genomen. De verschuldigde contributiebedragen zijn:

Actieve leden € 200,-
(€150,- jaarlijkse contributie en eenmalig € 50,- inschrijfgeld)

Aangesloten leden € 100,-
(€ 75,- jaarlijkse contributie en eenmalig € 25,- inschrijfgeld)

Afhankelijk van het lidmaatschap, betreffende bedrag graag p.o. overmaken op rekeningnummer:
NL09 INGB 0007 0380 81 t.n.v. Nederlandse vereniging van Visual Effects Professionals onder vermelding van je naam en ‘NVX contributie”